Rejestracja

Projekt Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii w Łodzi obsługiwany jest przez Fundację Nauk Humanistycznych w partnerstwie z Fundacją Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii.

Zapisy na drugi semestr roku akademickiego 2017/2018 w Dziecięcym Uniwersytecie Ciekawej Historii w Łodzi trwają.

Każde dziecko, w zależności od wieku, zostanie przydzielone do GRUPY MŁODSZEJ (6-9 lat) lub STARSZEJ (10-15 lat).

W każdym semestrze (zimowym i letnim) roku akademickiego 2017/2018 w każdej grupie odbędzie się 10 spotkań trwających 60 – 90 minut. Zajęcia odbywać się będą w soboty, co dwa tygodnie (w wyjątkowych sytuacjach co tydzień), w godzinach przedpołudniowych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć za rok akademicki 2017/2018

 

strefa13

Grupa młodsza

harmonogram 2017-2018 sem II grupa młodsza Obserwatorzy i Poszukiwacze

 

strefa46

Grupa starsza

harmonogram 2017-2018 sem II grupa starsza Badacze i Podróżnicy

 

 


Opłata za jeden semestr (10 zajęć) wynosi 200 zł.

Zniżka dla rodzeństwa:

Dwoje dzieci 10% zniżki na każde dziecko
Trzecia i kolejna osoba z rodzeństwa uczestniczy w zajęciach gratis


Lokalizacja zajęć:
Sale wykładowe Uniwersytetu Łódzkiego oraz Muzeum Tradycji Niepodległościowych.


Fundacja Nauk Humanistycznych nie prowadzi działalności gospodarczej. Opłaty wpłacane na konto Fundacji przeznaczane są na organizację zajęć w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego.


Przed zapisaniem dziecka na zajęcia, prosimy o zapoznanie się z:
REGULAMINEM DZIECIĘCEGO UNIWERSYTETU CIEKAWEJ HISTORII


Jak się zapisać?

Jeśli Twoje dziecko nigdy wcześniej nie uczestniczyło w zajęciach DUCH-a możesz skorzystać  z formularza rejestracyjnego (na dole strony) lub wysłać zgłoszenie mailem na: dziekanat.lodz@duch.edu.pl.

W przypadku zgłoszenia mailowego prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka, wieku dziecka oraz klasy i rodzaju szkoły do której uczęszcza od września 2017.

Kontaktujemy się z Państwem głównie mailowo. Jednak podanie przez Państwa numeru telefonu ułatwi nam kontakt w sytuacjach wymagających szybkiego reagowania.

Jeśli Twoje dziecko uczestniczyło przynajmniej  w jednej z trzech poprzednich edycji DUCH-a zgłoszenie można wysłać wyłącznie drogą mailową. W przypadku zgłoszenia mailowego prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka, wieku dziecka oraz klasy i rodzaju szkoły do której uczęszcza od września 2017.


Rejestracja przez formularz dotyczy osób, które nigdy wcześniej nie brały udziału w zajęciach.

Uwaga: każda zapisywana osoba powinna być rejestrowana z innego adresu mailowego. Jeśli osoba zapisująca (rodzic/opiekun) dysponuje jednym adresem mailowym, a zamierza zapisać więcej osób – prosimy o zapisanie tylko pierwszej osoby, a informacje o pozostałych prosimy przesłać drogą mailową na adres: dziekanat.lodz@duch.edu.pl lub fundacjanh@gmail.com. 

W formularzu zgłoszeniowym podajemy imię i nazwisko dziecka (nie rodzica lub opiekuna) oraz klasę i rodzaj szkoły, do której dziecko będzie uczęszczało od września 2017 roku.

Kontaktujemy się z Państwem głównie mailowo. Podanie przez Państwa numeru telefonu ułatwi nam kontakt w sytuacjach wymagających szybkiego reagowania.