Zarząd

Zbigniew Głąb

Zbigniew Głąb

Zbigniew Głąb (Przewodniczący) – historyk, doktor nauk humanistycznych (promotor: prof. A. Szymczakowa, Zakład Nauk Pomocniczych Historii UŁ). Zajmuje się geografią historyczną, dziejami miast, prawem staropolskim, a także historią i współczesnymi zagadnieniami dotyczącymi niepełnosprawności. W kręgu jego zainteresowań pozostaje także historia nauki, odkryć i wynalazków oraz zagadnienia związane z metodologią nauk społecznych.

Manager NGO, fundraiser, współtwórca zajęć i warsztatów oraz koordynator projektów związanych z historią, edukacją obywatelską oraz wolontariatem i tematyką niepełnosprawności. Współpracował m. in. z Uniwersytetem Łódzkim, Instytutem Pamięci Narodowej, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Dziecięcym Uniwersytetem Ciekawej Historii, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Instytutem Działań Społecznych, Fundacją Aktywizacja.

Prywatnie pasjonat literatury science fiction, jazzu, nowych technologii informacyjnych i turystyki, współwłaściciel portalu wirtualnemapy.pl.

Sebastian AdamkiewiczSebastian Adamkiewicz – (ur. 1984 r.) pabianiczanin, historyk, doktor nauk humanistycznych (promotor: prof. dr hab. Zbigniew Anusik, Katedra Historii Nowożytnej UŁ), redaktor i publicysta portalu historycznego Histmag.org oraz wykładowca Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii. Autor Poradnika maturalnego. Historia oraz zbioru esejów o Rzeczpospolitej Obojga Narodów Zrozumieć Polskę szlachecką. Specjalista z zakresu edukacji humanistycznej i dydaktyki historii.

Interesuje się myślą polityczną i życiem parlamentarnym epoki staropolskiej, dziejami propagandy, miejscem historii w życiu społecznym i kulturze oraz historią Kościoła.

Wolne chwile poświęca na fotografię, zgłębianie historii i kultury południowych sąsiadów Polski oraz wykorzystanie nowoczesnych metod w badaniach historycznych. Uwielbia podróże, literaturę faktu i dobre dominikańskie kaznodziejstwo.

Przemysław Piotr DamskiPrzemysław Piotr Damski – (ur. 1984 r.) łodzianin, historyk, doktor nauk humanistycznych, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Współpracownik portalu „Histmag.org”.

Prowadzi badania z zakresu historii Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, stosunków międzynarodowych oraz parlamentaryzmu brytyjskiego. Odbył kwerendy w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Holandii. Stypendysta Roosevelt Study Center (Holandia). Interesuje się również nowoczesnym oprogramowaniem wspomagającym prowadzenie badań humanistycznych.

Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Łodzi, Historians of the Twentieth Century United States, British International History Group, New Diplomatic History Network. Jako wolontariusz współpracował ze Studenckim Kołem Naukowym Historyków UŁ, Radą Samorządu Doktorantów UŁ oraz Muzeum Miasta Łodzi.

W wolnych chwilach słucha rocka progresywnego, jazzu, czyta kryminały i fantastykę. Czasem znajduje czas na prowadzenie bloga Migawki z przeszłości. Nieuleczalny wielbiciel kinematografii, architektury historyzującej i postindustrialnej. Zapalony turysta.