Rada Fundacji

Wojciech MarciniakWojciech Marciniak (Przewodniczący Rady) – (ur. 1983 r.) łodzianin, historyk, doktor nauk humanistycznych, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, adiunkt w Katedrze Historii Polski i Świata po 1945 r. UŁ. Wyróżniony w Konkursie na Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2011 im. Władysława Pobóg-Malinowskiego za pracę doktorską nt. Repatriacja obywateli polskich z głębi terytorium ZSRR w latach 1945-1946.

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się głównie wokół historii ZSRR i Rosji oraz dziejów Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r. Autor licznych publikacji poświęconych tej problematyce.

Jego hobby to muzyka, przede wszystkim blues i grunge. Wbrew kapryśnej pogodzie za najpiękniejsze morze na świecie uważa Bałtyk.

Przemysław Stępień – (ur. 1983) pabianiczanin, magister historii, były pracownik Uniwersytetu Łódzkiego (nauczyciel akademicki) oraz Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi (archiwista), współpracownik (do 13 V 2013 r. przewodniczący Zarządu) Klubu Historycznego im. Stefana Roweckiego „Grota” w Pabianicach.

Prowadzi badania z zakresu historii Polski po 1945 r. oraz historii regionalnej.

Jego praca magisterska została nagrodzona w 2008 r. w Konkursie na Najlepszy Debiut Historyczny Roku organizowany przez Instytut Pamięci Narodowej.

Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Łodzi, oraz Stowarzyszenia Upamiętnienia Armii „Łódź”.

Kamil Śmiechowski – (ur. 1985 r.)  łodzianin, doktor nauk humanistycznych, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego.

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii Łodzi, procesów modernizacyjnych społeczeństwa polskiego w XIX i XX wieku, historii prasy i opinii publicznej. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą historii postępowego nurtu prasy w Łodzi na przełomie XIX i XX wieku. Uczestniczy w projekcie badawczym ‚Cztery dyskursy nowoczesności. Modernizm peryferii na przykładzie Łodzi (XIX-XX wiek)’.

Autor monografii ‚Z perspektywy stolicy. Łódź okiem warszawskich tygodników społeczno-kulturalnych 1881-1905’ (wyd. Ibidem, Łódź 2012) oraz kilku artykułów naukowych.

W Stowarzyszeniu Fabrykancka działa społecznie na rzecz zachowania zabytkowego dziedzictwa kulturowego Łodzi i promocji zrównoważonego rozwoju, a w Samorządzie Doktorantów UŁ na rzecz przyszłości polskiej nauki. Interesuje się dobrą architekturą, słucha klasycznej muzyki rockowej.

Na równi z wielkomiejskim zgiełkiem ceni sobie ciszę i spokój. Uwielbia górskie wycieczki i leśne spacery