O Fundacji

Fundacja Nauk Humanistycznych to inicjatywa młodych absolwentów i pracowników Uniwersytetu Łódzkiego – doktorów i doktorantów, którzy chcą realizować wizję humanistyki otwartej, atrakcyjnej i powszechnej.

Nasza organizacja jest nowa, ale tworzący ją ludzie mają już spore doświadczenie w działalności edukacyjnej i naukowej, a przede wszystkim mieli już okazję razem pracować w ramach kół naukowych i samorządów studenckich. Zdobyte doświadczenie chcemy wykorzystać dla dobra społecznego oraz rozwoju nauk humanistycznych.

Naszym celem jest prowadzenie badań naukowych, działalność oświatowa oraz współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wspierania szeroko pojętej humanistyki. Według nas przyszłość badań naukowych to interdyscyplinarność i współpraca wielu podmiotów zaangażowanych w realizację wspólnych celów. Zmieniający się świat stawia przed humanistyką nowe wyzwania, ale także daje jej nowe narzędzia rozwoju. Pragniemy, aby Fundacja Nauk Humanistycznych dawała szansę humanistom na poszerzenie zakresu swoich badań, skorzystanie z nowych metod naukowych oraz zaangażowanie się w edukację społeczną.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!