Przyszłość dla humanistów

Projekt „Przyszłość dla Humanistów”

wrzesień 2014-maj 2015

 Projekt zrealizowany w ramach międzynarodowego programu Santander Universidades. 

Organizatorami projektu był Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ oraz Fundacja Nauk Humanistycznych. Celem projektu było objęcie wsparciem zawodowym i merytorycznym uczniów humanistycznych klas maturalnych pięciu łódzkich liceów. Młodzież miała poznać i doskonalić umiejętności humanistyczne przydatne na rynku pracy. Organizatorzy postanowili w ten sposób walczyć ze stereotypem niezaradnego humanisty, który jest skazany na bezrobocie. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni oraz członków FNH – absolwentów Wydziału. Tematyka zajęć dotyczyła: humanistyki na Uniwersytecie Łódzkim (czym jest humanistyka, czy warto być humanistą, prezentacja kierunków humanistycznych na Wydziale Filozoficzno-Historycznym); wolontariatu jako sposobie na działanie społeczne i budowanie własnego doświadczenia i kariery; możliwości wykorzystania humanistyki w pracy zawodowej i budowania kariery zawodowej w trakcie studiów. W projekcie wzięło udział ok. 200 uczniów z następujących szkół:

∙           VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Łodzi (opiekun grupy: dr Artur Rosiak)

∙           XV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Łodzi (opiekunka grupy: mgr Bożena Pietrzykowska)

∙           XX Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Łodzi (opiekunka grupy: mgr Elżbieta Nowicka – dyrektor szkoły)

∙           XXI Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Łodzi (opiekunka grupy – mgr Barbara Baranowska)

∙          XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Łodzi (opiekunka grupy: mgr Anna Piotrowska – wicedyrektorka szkoły).

 

Finałem projektu było forum „Przyszłość dla Humanistów”, które odbyło się 16 kwietnia 2015 r. Tym razem uczniowie i nauczyciele gościli w siedzibie Wydziału. Panel został podzielony na dwie części. W pierwszej z nich, zatytułowanej „Spotkanie z karierą” wystąpili przedstawiciele firm i instytucji, które zatrudniają lub pomagają zatrudniać humanistów. Do wzięcia udziału w dyskusji zaproszono: nadkom. Arkadiusza Rubajczyka (Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi), Huberta Pałgana (mBank), Grzegorza Nawrota (Instytut Pamięci Narodowej), red. Marta Roszkowska (Dziennik Łódzki), Przemysław Stępień (Muzeum tradycji Niepodległościowych w Łodzi), Andrzej Rostocki (Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego), dr Eugeniusz Bogusz (PUMA). W części drugiej (pod tytułem „Czy warto być humanistą?”) odbyła się dyskusja o przyszłości humanistyki. Udział w niej wzięli: prof. dr hab. Elżbieta Jung (z wykształcenia filozof i chemik), Mateusz Kotnowski (GPAS, Fundacja „Aktywizacja”), Daniel Król (z wykształcenia filozof i właściciel firmy Project Partners), Przemysław Stępień (z wykształcenia historyk i odpowiedzialny za promocję MTN) oraz dr Wojciech Marciniak (kierownik projektu). W debatę włączali się obecni na sali uczniowie oraz nauczyciele. W dyskusji podsumowano projekt oraz wręczono okolicznościowe dyplomy.

Program panelu dyskusyjnego „Przyszłość dla humanistów”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA