Dowiedz się więcej

Zapisy na rok akademicki 2017/2018

w Dziecięcym Uniwersytecie Ciekawej Historii w Łodzi rozpoczynają się 15 maja 2017r.

Każde dziecko, w zależności od wieku, zostanie przydzielone do młodszej (6-9 lat) lub starszej (10-15 lat).

Ilość miejsc w grupach jest ograniczona.

W roku akademickim 2017/2018 w każdej grupie odbędzie się 20 spotkań (10 spotkań w semestrze) trwających 60 – 90 minut. Zajęcia odbywać się będą w soboty, co dwa tygodnie, w godzinach przedpołudniowych.

Pierwsze zajęcia odbędą się 30 września 2017.

Na naszych zajęciach łączymy różne dyscypliny – młodzi studenci poznają nie tylko tajemnice historii ale również mają okazję zapoznać się z zagadnieniami z zakresu filozofii, politologii, językoznawstwa, żywienia, a nawet… fizyki.

W tym roku nasi studenci będą mieli okazję wziąć udział w:

  • eksperymentarium historycznym,
  • grach historycznych,
  • a także zajęciach  z cyklów: „W świecie kultury i obyczajów”, „Jak odszyfrować historię”, „Wielkie spory historyczne”.

Zajęcia mają charakter wykładowy z elementami warsztatowymi.

Jak transportowano gigantyczne bloki kamienne w starożytności? Dlaczego balon lata i do czego służył naszym przodkom? Jak zrobić starożytną turbinę parową? Jakie zagadki kryje dawne pismo? Czy polityka naszych pradziadków ma wpływ na nasze życie? Czy można sądzić króla?

To tylko niektóre zagadnienia z którymi zmagają się nasi studenci.

Każde dziecko otrzymuje indeks, w którym zbiera wpisy z kolejnych zajęć.

Zapisz się!


Strefa klas I-III

strefa13

Program realizowany w Strefie I skierowany jest do najmłodszych słuchaczy – uczniów klas I – III szkół podstawowych.

Program Strefy I skupiony jest na zagadnieniach dotyczących obserwacji otaczającego świata oraz na poznawaniu tego świata w przeszłości. Na tym etapie edukacji odpowiadamy dzieciom na pytania: Co się stało? oraz Jak było kiedyś?

Dajemy im możliwość obserwowania zmian, jakie zachodziły w poszczególnych sferach życia, pokazujemy, jak ludzie kiedyś żyli, z jakich sprzętów korzystali, jak spędzali czas. Prezentujemy także ważne postacie historyczne i ich dokonania.

Wykładowcy wspomagają rozwój i wyobraźnię dziecka, zachęcając je do stawiania się w sytuacji omawianych osób, wizualizowania sposobu życia w przeszłości. Słuchacze poznają dawne czasy, ważne wydarzenia, zadają pytania, dotykają przygotowanych specjalnie rekwizytów. Wykłady prowadzone są w sposób porywający młodego słuchacza. Wykładowcami są ludzie młodzi, dla których historia jest największa pasją i najciekawszą przygodą. Tą pasją zarażają słuchaczy Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii.

Zapisz się!


Strefa klas IV-VII i gimnazjum

strefa46

Program realizowany w Strefie II skierowany jest do słuchaczy z klas IV – VI szkół podstawowych oraz gimnazjów.

Program Strefy II skupiony jest na badaniu zjawisk zachodzących w otaczającym świecie oraz na poznawaniu przyczyn różnych wydarzeń historycznych. Na tym etapie edukacji odpowiadamy dzieciom na pytanie: dlaczego tak się działo?

Zachęcamy je do szukania odpowiedzi, dlaczego dane wydarzenia i procesy miały miejsce. Słuchacze pytają, ale i sami zadają pytania, szukają rozwiązań. Dzieci odkrywają nowe dla siebie zagadnienia i fakty, zaczynają coraz więcej rozumieć i wiedzieć, dlaczego tak było. Uczą się również, że warto mieć własne zdanie i zabierać głos w dyskusji, a także, że nie mieć racji, to nie powód do wstydu.

Chcemy pokazać, że w różnych państwach Europy – zarówno teraz, jak i w przeszłości – żyło się i żyje w bardzo różny sposób. Jednocześnie tak, jak w młodszej grupie zachęcamy dzieci do poszukiwania odpowiedzi na pytanie: dlaczego? Kładziemy nacisk na zainteresowanie odmiennymi zwyczajami panującymi w różnych krajach, a jednocześnie uczymy tolerancji, chcemy, aby dzieci nie ulegały pokusie postrzegania innych przez pryzmat stereotypów, ale w różnorodności dostrzegały bogactwo świata.

Zachęcamy młodzież do tworzenia własnych teorii, analiz i opinii, do zastanowienia się, jakie mogły być inne skutki wydarzeń, jak wyglądałby świat, gdyby historia potoczyła się według odmiennego scenariusza. Zachęcamy do dyskusji, jednocześnie ucząc jej podstawowych reguł. Pokazujemy, że powinna się ona toczyć wokół argumentów ad rem, natomiast argumenty ad personam świadczą jedynie o braku przygotowania rozmówców. Chcemy, aby młodzież umiała przedstawiać swoje zdanie i bronić go w sposób kulturalny, rzeczowy i respektujący poglądy innych.

Słuchacze poznają dawne czasy, ważne wydarzenia, zadają pytania, dotykają przygotowanych specjalnie rekwizytów. Wykłady prowadzone są w sposób nowatorski i atrakcyjny dla młodego słuchacza. Wykładowcami są ludzie, dla których historia jest pasją, którą pragną dzielić się ze słuchaczami Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii.

Zapisz się!