Dla szkół

 

 

strefa4nsp_400

Nasze programy:

„Wywołaj DUCHa!”

Horyzonty humanistyki

Humaniści dla biznesu

 

„WYWOŁAJ DUCHa!”

to program Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii skierowany do szkół podstawowych. W jego ramach realizujemy cykl pięciu zajęć wykładowo – warsztatowych z historii, odbywających się na terenie szkoły. Zapewniamy pełną organizację spotkań: dojazd wykładowców, dostarczenie rekwizytów i materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć. Szkołę prosimy o udostępnienie odpowiedniego pomieszczenia oraz sprzętu pozwalającego na odtworzenie prezentacji.

Cykle przeznaczone są dla uczniów klasy 1 – 6 szkół podstawowych. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu i trwają 45 minut. Cykle stanowią uzupełnienie oraz rozszerzenie programu nauczania historii realizowanego w szkole. Materiał przedstawiamy w sposób nowoczesny, ciekawy, niebanalny, są rekwizyty, prezentacje multimedialne, elementy inscenizacji oraz pracy własnej uczniów.

Przykładowy program dostępny jest tutaj.

Miejsce: szkoły podstawowe (możliwe również gimnazja – po ustaleniu).

Forma: wykładowo – warsztatowa.

Cykl zajęć dla jednej grupy: 5 spotkań po 1 godzinie lekcyjnej.

Prowadzący: naukowcy i popularyzatorzy nauki, dziennikarze.

Dodatkowe wymagania: do przeprowadzenia zajęć konieczny jest rzutnik z komputerem zapewniony przez szkołę.

 

Horyzonty humanistyki

Celem projektu jest zainteresowanie uczniów naukami humanistycznymi – w szczególności historią, filozofią, politologią – w kontekście edukacji historycznej i obywatelskiej. Proponowane bloki zajęć służą kształtowaniu postaw obywatelskich, wrażliwości humanistycznej, a także zachęcają do zainteresowania naukami humanistycznymi oraz problemami współczesnego świata pojmowanych przez pryzmat historii i nauki.

Projekt promuje nowoczesną humanistykę i właściwe jej rozumienie jako dyscypliny łączącej czynnik ludzki z różnymi dziedzinami życia jak polityka, ekonomia, zagadnienia społeczne. Oprócz kształtowania postaw i przekazywania wiedzy, projekt ma również na celu kształtowanie umiejętności analitycznego myślenia, dyskusji i argumentacji, wyszukiwania i operowania informacją.

Miejsce: szkoły gimnazjane i ponadpodstawowe.

Forma: wykładowo – warsztatowa.

Cykl zajęć dla jednej grupy: 5 spotkań po 1 godzinie lekcyjnej.

Prowadzący: naukowcy i popularyzatorzy nauki, dziennikarze.

Dodatkowe wymagania: do przeprowadzenia zajęć konieczny jest rzutnik z komputerem zapewniony przez szkołę.

Bloki zajęć do wyboru (możliwy również inny blok po ustaleniu):

Blok 1. Od plemienia do narodu
1. Skąd się wzięło państwo?
2. Między republiką a monarchią.
3. Sztuka wyboru – czy mój głos się liczy?
4. Skąd się wzięło prawo?
5. Kim jest obywatel i naród – pułapki demokracji.

 

Blok 2. Trudne momenty w historii
1. Trudna decyzja prezydenta Trumana – Hiroszima 1945.
2. Prześladowani prześladujący – ludobójstwa i pogromy.
3. Od zbójnika do bohatera – mitologizowanie postaci historycznych.
4. Anatomia przewrotu – rewolucje w historii.

 

Blok 3. Potęga ludzkiego umysłu
1. Czym jest nauka i do czego służy?
2. Pułapki nauki – paranauka.
3. Nauka, która zmienia świat.
4. Jak powstaje historia – czym jest historiografia.
5. Gdzie uprawia się naukę?

 

 

Humaniści dla biznesu

Celem projektu jest wsparcie uczniów szkół ponadpodstawowych (w szczególności klas o profilu humanistycznym) w świadomym wyborze humanistyki jako kierunku kształcenia, wskazać zarówno możliwości jak i zagrożenia związane z tym wyborem oraz umożliwić rozwój w zakresie umiejętności ściśle humanistycznych, a także w zdobyciu innych umiejętności i kwalifikacji potrzebnych na rynku pracy.

Zadaniem projektu jest wsparcie świadomego rozwoju kariery opartej na humanistyce, a także wskazanie i umożliwienie konieczności jej łączenia z innymi umiejętnościami i kwalifikacjami oraz wskazanie konkretnych możliwości rozwoju.

Projekt promuje nowoczesną humanistykę i właściwe jej rozumienie jako dyscypliny łączącej czynnik ludzki z różnymi dziedzinami nauki i życia jak matematyka, informatyka, technika, zarządzanie czy biznes. Celem jest promowanie humanisty jako osoby łączącej umiejętności z różnych dziedzin – w tym nie uciekającej od wykorzystania dyscyplin ścisłych i umiejętności twardych – i będącej skutecznym i poszukiwanym pracownikiem.

Miejsce: wskazane szkoły gimnazjalne i ponadpodstawowe.

Forma: wykładowo – warsztatowa.

Cykl zajęć dla jednej grupy: 14 spotkań po 2 godziny lekcyjne.

Prowadzący: naukowcy i popularyzatorzy nauki, menadżerowie trzeciego sektora, przedsiębiorcy, specjaliści ds. rynku pracy, dziennikarze.

Bloki zajęć (możliwy również inny blok po ustaleniu):

Blok 1. Wykorzystanie umiejętności humanistycznych w pracy zawodowej
1. Humanistyka i jej miejsce we współczesnym świecie
2. Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji – humanistyka jako dyscyplina informatyczna
3. Prezentowanie informacji – naukowej, popularnej, medialnej
4. Pisanie i redagowanie tekstów – od tekstu naukowego do copywritingu
5. Sztuka mówienia i wystąpień publicznych
6. Public relation – sztuka kreowania wizerunku
7. Debata jako sztuka dialogu

 

Blok 2. Budowanie kariery zawodowej w trakcie szkoły i studiów
1. Sektory rynku pracy – jak się odnaleźć?
2. Budowanie kariery w trzecim sektorze
3. Budowanie kariery przez wolontariat
4. Dokształcanie i poszerzanie kwalifikacji zawodowych
5. Aktywne budowanie i kształtowanie CV
6. Praca „u siebie” – czy warto?
7. Kim jest pracownik – po co nam prawo pracy?